Privacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring

Wie zijn wij en wat doen we?

Wij zijn Goodlife Pharma B.V (Goodlife). Wij streven ernaar om specialistische geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en voedingssupplementen (onze Producten) toegankelijk te maken voor patiënten in Nederland. Dit doen wij door deze geneesmiddelen namens registratiehouders te leveren aan farmaceutische groothandels of apotheken in Nederland of (voor zover het gaat om geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn) te verkopen via onze Webshop.

Belangrijk: Goodlife is bevoegd om geneesmiddelen die vrij verkrijgbaar zijn (zonder recept, ook wel Over the Counter genoemd) aan haar Klanten te verkopen via haar Webshop. Geneesmiddelen in de zin van de Geneesmiddelenwet, worden alleen (via farmaceutische groothandels of apotheken) aangeboden aan personen die kwalificeren als beroepsbeoefenaars en ondernemers in de zin van artikel 82 van de Geneesmiddelenwet (hierna: de Bevoegden).

Op onze Website www.goodlifepharma.com staat meer informatie over ons, onze Webshop en onze andere diensten (gezamenlijk, onze Diensten).

Wij vinden de privacy erg belangrijk. In deze Privacy Policy leggen we uit welke (soort) persoonsgegevens we via onze Diensten verwerken. Daarnaast leggen we uit voor welke doeleinden we persoonsgegevens gebruiken, hoe we ze beveiligen en hoe lang we ze opslaan. Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze Diensten.

Privacy en de Privacywetgeving

Wij verwerken Persoonsgegevens. Met het begrip Persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Dit is in overeenstemming met de definities van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)[1] en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens. We zullen naar alle hier genoemde wetgeving gezamenlijk refereren als de Privacywetgeving.

Onze positie als Verwerkingsverantwoordelijke

Wij bepalen het doel en de middelen van de hieronder genoemde verwerking van Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Privacywetgeving handelen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden gebruiken wij ze?

Als Verwerkingsverantwoordelijke kunnen wij de Persoonsgegevens van onze Klanten verwerken als zij gebruik maken van onze Diensten en/of indien zij onze Website bezoeken.

Bij het bezoeken van onze Website en/of bij een contactverzoek:

(Persoons)gegevens: Doeleinden: Grondslag:

Technische informatie

Informatie over het gebruikte toestel-type om toegang te krijgen tot onze Website, IP-addres en informatie over het gebruikte browser-type.

We gebruiken deze gegevens om:

 • te communiceren in dezelfde taal van de browser;
 • onze Website aan te passen aan het gebruikte apparaat; en
 • onze Diensten te verbeteren.
We kunnen deze (Persoons)gegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben bij een goed functionerende Website.

Bij een contactverzoek via de Website, per mail of telefoon:

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw organisatie (optioneel) en eventuele Persoonsgegevens vervat in uw toegestuurde bericht.

Indien u contact met ons opneemt per e-mail, verwerken wij alleen uw -mailadres en eventuele Persoonsgegevens vervat in uw toegestuurde e-mailbericht.

 

Informatie die wordt gedeeld via onze Social Media Pagina’s en/of review pagina’s:

Informatie die u openbaar maakt wanneer u een reactie of review achterlaat of op een andere manier iets op onze pagina’s of social media kanalen post.

We gebruiken deze informatie om:

 • contact op te nemen op basis van het toegestuurde bericht;
 • onze Diensten te verbeteren; en
 • hulp te bieden bij de opmerkingen, vragen en/of klachten die die u bij ons indient.

We mogen deze Persoonsgegevens verwerken, omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om (potentiële) Klanten en/of andere personen te contacteren en te helpen op basis van hun vraag of review.

Informatie gedeeld via onze Social Media Pagina’s en/of review pagina’s (zoals Webwinkelkeur) worden ook beheerd door deze kanalen zelf. Controleer hier het privacybeleid van de platformen zelf om te zien hoe elk sociaal medium Persoonsgegevens verwerkt:

LinkedIn: Privacy Policy

Facebook: Privacy Policy

Webwinkelkeur: Privacy Policy

Bij een contactverzoek m.b.t. het bespreken van medische kwesties en/of bijwerkingen van onze Producten:

Naam melder (Bevoegde of patient), gegevens patiënt (geboortedatum, datum van contact, medische achtergrond, aard van bijwerking en gebruikte Product) en overige informatie verstrekt tijdens het contact.

 

We gebruiken deze informatie om:

 • vragen te beantwoorden omtrent (de werking van) onze Producten;
 • onze Producten te verbeteren; en
 • indien wettelijk vereist, de bijwerkingen te registreren teneinde deze door te geven aan instanties die bijwerkingen registreren.

Wij mogen deze Persoonsgegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang om deze informatie te ontvangen en hierop adequaat te reageren, omdat deze gegevens vrijwillig met ons worden gedeeld en omdat wij deze kunnen gebruiken om onze Producten te verbeteren.

In sommige gevallen, mogen wij (een deel van) deze Persoonsgegevens verwerken omdat wij een wettelijke verplichting hebben bijwerkingen te melden bij officiële instanties.

Indien u als patient contact met ons opneemt, dan mogen wij uw gezondheidsgegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid, zoals het waarborgen van hoge normen inzake kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.

Bij gebruik van onze Webshop:

(Persoons)gegevens: Doeleinden: Grondslag:

Klantgegevens

Contactgegevens, waaronder een voor- en achternaam, e-mailadres en adresgegevens (straat, postcode, stad en land) en informatie met betrekking tot de aankoop.

Indien een account wordt aangemaakt, verwerken wij ook de inloggegevens (gebruikersnaam/e-mailadres en wachtwoord) en de bestelgeschiedenis van de betreffende klant.

Wij gebruiken deze informatie om:

 • de Klant toegang te kunnen verlenen tot onze Webshop;
 • de Klant in staat te stellen onze Producten te kopen;
 • de aangeschafte Producten te leveren en hiervoor – voor zover nodig – klantenservice voor te leveren;
 • een account aan te maken voor de Klant;
 • de Klant in staat te stellen de bestelgeschiedenis te raadplegen; en
 • onze Producten en Diensten te kunnen verbeteren.

We mogen deze gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren.

Daarnaast mogen wij de Persoonsgegevens verwerken om onze Producten en Diensten te verbeteren omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Betaalgegevens

Factuur- en betaalgegevens, zoals contactgegevens, rekeningnummer, BIC, bedrag en tijd van de transactie, betaalmethode en belastingen.

We gebruiken deze gegevens om:

 • facturen op te stellen en te versturen; en
 • op te nemen in onze (financiële) administratie ten behoeve van de Belastingdienst.

We mogen deze gegevens verwerken, omdat dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om (een deel van) deze gegevens te verwerken ten behoeve van de Belastingdienst.

Nieuwsbrieven

E-mail adres, naam, aantal en het tijdstip van aangeklikte links in de nieuwsbrief.

We gebruiken deze gegevens om:

 • onze Klanten via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van (vernieuwingen in) onze Diensten en om onze Diensten te optimaliseren.

We mogen nieuwsbrieven sturen naar bestaande Klanten omdat we een gerechtvaardigd belang hebben om hen van onze Diensten op de hoogte te houden. We sturen nieuwsbrieven alleen naar anderen dan bestaande Klanten op grond van uitdrukkelijke toestemming.

Klanten kunnen zich altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de afmeld-link onderaan elke nieuwsbrief.

Indien je een Bevoegde bent (oftewel: een beroepsbeoefenaar of ondernemer in de zin van de Geneesmiddelenwet)

(Persoons)gegevens: Doeleinden: Grondslag:

Contactgegevens (o.a. afkomstig uit het BIG-register)

Voor- en achternaam Bevoegde, e-mailadres, functie contactpersoon, eventueel BIG-nummer en informatie omtrent bezochte congressen, bijeenkomsten en/of overige evenementen.

Bedrijfs-, instellings, of prakijkgegevens

Naam, adres (straat, postcode, plaats en land) en beschrijving van de organisatie.

We gebruiken deze informatie om:

 • contact te leggen en te onderhouden met de contactpersoon van de organisatie;
 • te overleggen over gebruik en mogelijkheden van de Producten voor de organisatie; en
 • te informeren over de werking en ontwikkeling van onze Diensten.

Wij kunnen deze Persoonsgegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens voor deze doeleinden te verwerken. Wij verzamelen deze gegevens direct bij Bevoegde of in de openbare databases van de IGJ, het BIG-register of Zorgkaart.nl.

Als wij per mail contact opnemen met Bevoegde voor een commercieel doel, dan vragen we daar eerst toestemming voor

Overigens kan de Bevoegde zich altijd uitschrijven voor onze updates. Onze updates bevatten een afmeld-link onderaan elke update.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?

Wij bewaren de Persoonsgegevens alleen zolang wij ze nodig hebben voor bovengenoemde doeleinden. Daarbij hanteren wij in ieder geval de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens van websitebezoekers | Deze gegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is voor de doeleinden ervan. De gegevens die worden gedeeld op onze sociale media-pagina’s kunnen door de plaatser ervan zelf worden aangepast of verwijderd.

Persoonsgegevens in onze administratie voor de Belastingdienst | Deze gegevens bewaren wij zeven (7) jaar, tenzij we wettelijk verplicht zijn de gegevens langer te bewaren.

Persoonsgegevens m.b.t. aankoop van onze Producten | Deze gegevens bewaren wij gedurende 10 jaar. Dit is gebaseerd op regelgeving van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) omtrent bijwerkingen- en productklachtenrapportage.

Persoonsgegevens opgenomen in het account | Deze gegevens bewaren wij zolang het account actief is en deze regelmatig wordt gebruikt. Concreet houdt dit in dat wanneer er twee jaar niet is ingelogd op het account, wij de Klant in het half jaar daaropvolgend twee reminders sturen dat er een account actief is. Onderneemt de Klant naar aanleiding daarvan geen actie, dan zullen wij het account en de daaraan gelinkte Persoonsgegevens niet langer dan 60 dagen na het versturen van de tweede reminder verwijderen. Als de Klant zelf het account verwijdert, dan bewaren wij de Persoonsgegevens nog 6 maanden voor het geval de Klant zich bedenkt. Hierna worden je Persoonsgegevens definitief verwijderd.

Persoonsgegevens voor het versturen van nieuwsbrieven of update | Deze gegevens worden bewaard tot het moment dat de Klant of Bevoegde zich hiervoor uitschrijft.

Persoonsgegevens in correspondentie | Deze gegevens worden bewaard zolang dit nodig is om de vraag, opmerking of klacht te behandelen.

Persoonsgegevens omtrent bijwerkingen | Deze gegevens bewaren wij voor 10 jaar, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Overige informatie | We bewaren andere Persoonsgegevens alleen voor zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking. Dit betekent dat andere Persoonsgegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt.

Wij bewaren de Persoonsgegevens langer dan bovengenoemde termijnen, als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Delen we jouw persoonsgegevens met anderen?

Verwerkers

We maken in het kader van onze rol als leverancier en opdrachtgever gebruik van enkele partijen die de Persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken (Verwerkers). Wij zetten bijvoorbeeld Verwerkers in voor het hosten van onze e-mail (Outlook) en de opslag van Persoonsgegevens en het versturen van nieuwsbrieven. Dit gebeurt altijd in overeenstemming met de Privacywetgeving. Wij hebben met al onze Verwerkers afspraken vastgelegd in Verwerkersovereenkomsten waarin – in lijn met deze Privacy Policy – is vastgelegd wat deze partijen met Persoonsgegevens mogen doen, hoe zij die moeten beveiligen en wanneer deze verwijderd moeten worden.

Externe verwerkingsverantwoordelijken

Betalingen kunnen verwerkt worden via onze externe betalingsprovider. Op de betalingen die via deze Dienst(en) worden verricht, zijn de voorwaarden van de betalingsprovider van toepassing. De aan deze betaalprovider verstrekte Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

Wij zijn wettelijk verplicht om (een deel van) de Persoonsgegevens op te nemen in onze financiële administratie, die gedeeld moet worden met de Belastingdienst. De Belastingdienst zal deze Persoonsgegevens als Verwerkingsverantwoordelijke verwerken in overeenstemming met haar eigen privacybeleid.

Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om (een deel van) de Persoonsgegevens door te geven aan onze Drug Safety Officer (een instantie die toezicht houdt op eventuele bijwerkingen van geneesmiddelen), Lareb (een instantie die bijwerkingen van de geneesmiddelen registreert), en aan de betreffende fabrikant/registratiehouder van het geneesmiddel.

Afgezien van bovenstaande zullen we jouw Persoonsgegevens niet delen met derde partijen – tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Exporteren persoonsgegevens buiten de Europese Unie (EU)

Wij kunnen Persoonsgegevens overdragen naar partijen buiten de EU, als een van onze Verwerkers buiten de EU is gevestigd. De Persoonsgegevens zullen alleen overgedragen worden naar landen en/of partijen die een adequaat beschermingsniveau bieden dat voldoet aan de Europese standaarden. De overdracht van gegevens buiten de EU zal altijd gebeuren in overeenstemming met de Privacywetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG).

Hoe beschermen we de persoonsgegevens?

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onrechtmatige toegang, wijziging, openbaarmaking, gebruik of vernietiging.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Goodlife Pharma B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Websites van derde partijen

De bezoeker kan (hyper)links op onze Website aantreffen die linken naar de websites van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derde partijen. We hebben geen controle over de inhoud of de links die verschijnen op deze websites en we zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites gelinkt naar of van onze Website. Daarnaast kunnen deze websites, inclusief hun inhoud en links, constant veranderen. Deze websites kunnen hun eigen privacy policies, gebruikersvoorwaarden en klantenbeleid hebben. Het browsen en interactie op elke andere website, inclusief websites die zijn gelinkt naar of van onze Website, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij zijn constant op zoek naar manieren om onze Website en diensten te verbeteren. We kunnen onze Privacy Policy daarom van tijd tot tijd updaten. Als wij de Privacy Policy op significante wijze veranderen, dan zullen wij je daarvan op de hoogte stellen.

Jouw rechten en onze contactgegevens

Op grond van de Privacywetgeving heb jij het recht om:

 • Ons te verzoeken om jouw gegevens te corrigeren of te updaten;
 • Ons te verzoeken om jouw gegevens uit ons gegevensbestand te verwijderen, zonder opgaaf van redenen;
 • Ons te verzoeken om een kopie van alle Persoonsgegevens die we van jou verwerkt hebben. Wij kunnen deze kopie op jouw verzoek ook doorsturen naar een andere databeheerder;
 • Jouw toestemming voor het verwerken van jouw gegevens in te trekken, indien de verwerking op toestemming is gebaseerd. Dit heeft geen invloed op de geldigheid van de verwerkingen vóór het moment dat je jouw toestemming intrekt;
 • Bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.

We zetten ons in om op zulke verzoeken binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst te reageren.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten, vragen of opmerkingen over de manier waarop wij met Persoonsgegevens omgaan, kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Goodlife Pharma B.V.

KvK-nummer: 39095135

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL