Minister van Voeding

Door Rob Gonera, endocrinoloog uit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Rob Gonera, endocrinoloog uit het Wilhelmina Ziekenhuis Assen deelt zijn visie over de huidige en toekomstige voedingsindustrie. Recente getallen van het RIVM laten namelijk zien dat het aantal mensen met obesitas de laatste jaren toeneemt. Momenteel heeft ongeveer 1 op de 6 Nederlanders obesitas en de helft heeft overgewicht. We spreken van obesitas bij een BMI tussen de 30 en 39,9 kg/m2 en bij een BMI > 40 kg/m2 spreken we van morbide obesitas; overwicht dat gezien wordt als een ziekte. Wat heeft onze voedingsindustrie hiermee te maken? En hoe kunnen we deze vicieuze cirkel doorbreken?

 

De stille ‘obesitas epidemie’

De stille obesitas epidemie verdient meer aandacht. Momenteel eten we (te) veel onbetrouwbare voeding. Als voeding op dezelfde manier werd beoordeeld als een geneesmiddel, dan zouden de meeste voedingsmiddelen direct van de markt gehaald worden. We hebben namelijk steeds meer last van bekende bijwerkingen. Denk hierbij aan: obesitas, diabetes mellitus, een hoge bloeddruk, infectieziekten, psychische klachten, kwaadaardige ziekten, maag- en darmziekten, antibioticaresistentie enz. Niet bepaald bevorderend voor onze gezondheid.

 

De voedingsindustrie zal niet uit zichzelf de samenstelling van de voeding veranderen. Daarom pleit ik voor een Minister van Voeding, die de noodzakelijke veranderingen op een daadkrachtige manier kan doorvoeren en toezicht houdt op de kwaliteit, productie en verdeling van voedingsmiddelen in Nederland.

 

Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Momenteel gaat de productie van veel voedingsmiddelen zijn doel voorbij. We moeten hier anders tegenaan kijken om zowel de natuur als onze eigen gezondheid te redden. Kleinschalige, regionale productie is het sleutelwoord, waarbij de Minister van Voeding de regie krijgt over de kwaliteit en de hoeveelheid voeding die geproduceerd wordt. De producenten moeten een eerlijke prijs voor hun product krijgen, waardoor de prikkel van massaproductie wordt weggenomen. Daarmee kunnen we een duurzame keten opzetten, waarbij het doel van voedingsmiddelen wordt nagestreefd: gezondheid.

 

Op naar gezonde voeding voor iedereen

Naast de kwaliteit van voeding, is de verdeling van onze voedingsmiddelen een belangrijke factor omtrent gezondheid. De verdeling is vaak afhankelijk van het inkomen, waardoor mensen met een lager inkomen ongezonder eten dan mensen met een hoger inkomen. De prijzen van gezond en ongezond eten moeten worden aangepast, waardoor iedereen de mogelijkheid krijgt om gezonde keuzes te maken. Tegelijkertijd moet de drempel naar ongezonde voeding verhoogd worden om gezonde voeding te stimuleren. Een andere oplossing voor de voedselbank zou bijvoorbeeld een gesubsidieerde creditpas kunnen zijn. Hierdoor krijgt iedereen de kans om de juiste voeding binnen te krijgen.

 

Het begint met educatie

Voor onze generatie zal het veranderen van de samenstelling van voedingsmiddelen, de productie ervan en de verdeling van voeding tot veel negatieve reacties leiden. Het is daarom van belang dat er al in een vroeg stadium gestart wordt met voedingseducatie. Voedingsleer op de lagere en middelbare school kan kinderen leren om gezonde(re) keuzes te maken. Op deze manier zal de nieuwe generatie de regering ter verantwoording roepen als de productie van voeding niet transparant is. We willen immers weten wat we binnenkrijgen en waar het vandaan komt.

 

De eerste stappen

Het zou mooi zijn als er na de Corona pandemie regelmatig een persconferentie gehouden wordt waarin de minister-president en de Minister van Voeding een routekaart bespreken die ons de weg wijst naar transparante, duurzame voeding voor iedereen in Nederland. Omdat het nog niet zover is, gelden ter overbrugging alvast de volgende maatregelen: matig het gebruik van alcohol en bewerkte voeding, rook niet, en beweeg minimaal dertig minuten per dag.

 

Rob Gonera.